หน้าแรก บริการของเรา

เข้าสู่ระบบการเอกซ์เรย์ทรวงอก

การเอกซเรย์ทรวงอก (CXR)

 

วัตถุประสงค์หลักในการเอกซเรย์ทรวงอกสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ คือ เพื่อตรวจหาวัณโรคปอดระยะแรก ที่อาจจะยังไม่มีอาการเมื่อเป็นวัณโรคปอด ฟิล์มเอกซเรย์จะเห็นเป็นจุดทึบ หรือเป็นหย่อมทึบที่เนื้อปอด ซึ่งต้องตรวจเพิ่มเติมว่าจุดหรือรอยทึบที่เห็นนั้น เป็นวัณโรคปอดหรือไม่ เช่น ตรวจหาเชื้อจากเสมหะ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่มีประวัติเคยเป็นวัณโรคปอด และได้รับการรักษาจนหายเรียบร้อยแล้ว เมื่อทำการเอกซเรย์ปอดก็อาจจะยังพบมีรอยทึบ หรือจุดในปอดหลงเหลืออยู่ และพบตลอดเนื่องจากเป็นรอยแผลเป็น  จากกรณีนี้ ควรมีฟิล์มเอกซเรย์ปอดของเก่าเก็บไว้ เพื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มเอกซเรย์ใหม่ ถ้าจุดที่พบในการเอกซเรย์ยังคงเหมือนเดิม ก็บสามารถแปลผลได้ว่า  เป็น “ผลปกติ

นอกจากจะเอกซเรย์เพื่อตรวจหาวัณโรคแล้ว  การเอกซเรย์ทรวงอกยังช่วยตรวจกรองเนื้องอกในปอด ประเมินขนาดของหัวใจ และดูแนวกระดูกสันหลังว่ามีการคดงอหรือไม่

ในกรณีที่แพทย์ อ่านผลการเอกซเรย์ทรวงอกว่า มีหัวใจโตเล็กน้อยนั้น  ถ้าตรวจร่างกายผลปกติ และความดันโลหิตไม่สูง หัวใจโตเล็กน้อย จะไม่บ่งชี้โรค เพราะเมื่ออายุมากขึ้นหัวใจมักจะมีขนาดโตขึ้น และเกณฑ์การวัดขนาดของหัวใจจากการเอกซเรย์ทรวงอก จะเป็นการประเมินคร่าวๆ เท่านั้น  แต่ถ้าเอกซเรย์ปอดแล้วมีหัวใจโตมาก ต้องพบแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไป

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช