อ๊อคซิแคร์สหคลินิก
OCCICARE MEDICAL CENTER

แพทย์เฉพาะทางพรีเมียม แห่งภาคตะวันออก

ตรวจสอบผลการตรวจไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ปี ค.ศ. เช่น 19900730
ถ้ามีไม่วันและเดือนเกิด ให้ใส่ข้อมูล ปี ค.ศ. และ 0101 เช่น 19900101