บริการทันตกรรมเฉพาะทาง

ศูนย์แพทย์ออคซิแคร์ ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขาด้วยทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

ทันตกรรมแบบทั่วไป

Dental Diagnosis & General Dentistry

ทันตกรรมเพื่อความงาม

Dental Esthetics

ทันตกรรมจัดฟัน

Orthodontic Dentistry

ทันตกรรมรากฟันเทียม

Dental Implants

ทันตกรรมประดิษฐ์

Prosthodontic Dentistry

ทันตกรรมรักษารากฟัน

Endodontic Dentistry

ทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์

Periodontic Dentistry

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Pedodontics

ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

Oral Surgery